Giải bài 12 Trang 108 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải bài 12 Trang 108 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần bài tập Ôn tập chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân.

Đề bài 12 Trang 108 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích đế tháp. Biết diện tích mặt đế tháp là 12.288 m². Tính diện tích mặt trên cùng.

Lời giải câu 12 Trang 108 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Giai bai 12 Trang 108 SGK Toan Dai so va Giai tich lop 11 – Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status