Giải bài 12 Trắc nghiệm Trang 80 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 12 Trang 80 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.

Đề bài 12 Trang 80 SGK Toán Hình học lớp 11:

Với giả thiết của bài tập 11, gọi N, P, Q lần lượt là giao của mặt phẳng (α) với các đường thẳng CD,DS,SA. Tập hợp các giao điểm I của hai đường thẳng MQ và NP là

(A) Đường thẳng;

(B) Nửa đường thẳng;

(C) Đoạn thẳng song song với AB;

(D) Tập hợp rỗng.

Lời giải câu 12 Trang 80 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn C.

MQ ⊂(SAB), NP⊂(SCD)=>I∈(SAB)∩(SCD).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status