Giải bài 103 Trang 97 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 103 Trang 97 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 13: Bội và ước của một số nguyên.

Đề bài 103 Trang 97 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho hai tập hợp số A = {2; 3; 4; 5; 6}, B = {21; 22; 23}.

a) Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a + b) với a ∈ A và b ∈ B ?

b) Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho 2 ?

Lời giải câu 103 Trang 97 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 103 Trang 97 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status