Giải bài 10 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 10 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6, phần câu hỏi Ôn tập Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 10 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật.

Lời giải câu 10 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Công thức liên hộ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật là:

P = 10.m

Trong đó :

  • P là trọng lượng (N)
  • m là khối lượng (kg)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status