Giải bài 10 Trắc nghiệm Trang 80 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 10 Trang 80 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.

Đề bài 10 Trang 80 SGK Toán Hình học lớp 11:

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A) Hai đường thẳng phân biết cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau;

(B) Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau;

(C) Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau;

(D) Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau.

Lời giải câu 10 Trang 80 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn A. Xem lại định nghĩa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status