Giải bài 10 Trắc nghiệm Trang 124 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 10 Trang 124 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian.

Đề bài 10 Trang 124 SGK Toán Hình học lớp 11:

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây.

(A) Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng kéo nhau là đoạn ngắn nhất trong các đoạn thẳng nối hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường thẳng ấy và ngược lại.

(B) Qua một điểm cho trước có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

(C) Qua một điểm cho trước có duy nhất một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.

(D) Cho ba đường thẳng a, b, c chéo nhau từng đôi một. Khi đó ba đường thẳng này sẽ nằm trong ba mặt phẳng song song với nhau từng đôi một.

Lời giải câu 10 Trang 124 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn A.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status