Giải bài 1 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 1 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6, phần Trả lời câu hỏi Ôn tập Bài 30: Tổng kết chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 1 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Thể tích của các chất thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm ?

Lời giải câu 1 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Thể tích của hầu hết các chất tăng khi nhiệt độ tăng, giảm khi nhiệt độ giảm.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status