Giải bài 1 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6 (phần Vận dụng)

Giải bài 1 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Vận dụng Bài 30: Tổng kết chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 1 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Trong các cách sắp xếp dưới dây cho các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng ?

A. Rắn – khí – lỏng.

B. Lỏng – rắn – khí.

C. Rắn – lỏng – khí.

D. Lỏng – khí – rắn.

Lời giải câu 1 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Chọn đáp án C. Rắn – lỏng – khí.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status