Giải bài 1 Trang 83 SGK toán lớp 5

Giải bài 1 Trang 83 SGK toán lớp 5, phần bài tập Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm.

Đề bài 1 Trang 83 SGK toán lớp 5:

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.

Giai bai 1 Trang 83 SGK toan lop 5 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 83 SGK toán lớp 5:

Lần lượt ấn các nút sau:

3 1 1 : 6 1 2 = (được 0,5081 = 50,81%)

2 9 4 : 5 7 8 = (được 0,5086 = 50,86%)

3 5 6 : 7 1 4 = (được 0,4985% = 49,85%)

4 0 0 : 8 0 7 = (được 0,4956 = 49,56%)

Giai bai 1 Trang 83 SGK toan lop 5 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status