Giải bài 1 Trang 78 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 1 Trang 78 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 13: Lực ma sát.

Đề bài 1 Trang 78 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt?

Lời giải câu 1 Trang 78 SGK Vật lý lớp 10:

+ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt.

+ Có hướng ngược hướng của vận tốc.

+ Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của áp lực, không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status