Giải bài 1 Trang 70 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 70 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 21: Hoạt động hô hấp.

Đề bài 1 Trang 70 SGK Sinh học 8:

Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người.

Lời giải câu 1 Trang 70 SGK Sinh học lớp 8:

– Nhờ sự hoạt động của các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.

– Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí phế nang.

– Trao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của CO2 từ máu vào tế bào và của CO2 từ tế bào vào máu.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status