Giải bài 1 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 17: Quang hợp.

Đề bài 1 Trang 70 SGK Sinh học 10:

Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Lời giải câu 1 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10:

Quang hợp được thực hiện ở nhóm: thực vật, tảo và một số vi khuẩn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status