Giải bài 1 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.

Đề bài 1 Trang 7 SGK Lịch sử 5:

Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?

Lời giải câu 1 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5:

– Mở rộng quan hệ với nhiều nước, thông thương với thế giới.

– Thuê người nước ngoài giúp nhân dân ta khai thác nguồn lợi về biển, rừng, đất đai, khoáng sản.

– Mở các trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc,…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status