Giải bài 1 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 25: Ôn tập chương III.

Đề bài 1 Trang 69 SGK Lịch sử 6:

Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta.

a) Tại sao Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc thuộc ?

b) Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quận, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào ? Hãy thống kê cụ thể qua từng giai đoạn bị đô hộ.

c) Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc như thế nào ? Chính sách thâm hiểm nhất của chúng là gì?

Lời giải câu 1 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 6:

a) Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử này là thời Bắc thuộc vì : Từ 179 đến thế kỉ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

b) Bảng thống kê:

Giai bai 1 Trang 69 SGK Lich su 6 - Loi giai

c) * Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt: bắt nhân dân ta đóng nhiều loại thuế hết sức vô lí, bắt nhân dân ta cống nộp ngà voi, đồi mồi.. quả vải và cả những người thợ thủ công tài giỏi…

– Chúng giữ độc quyền về sắt để kìm hãm sản xuất của ta và kìm hãm dân ta sản xuất vũ khí để chống lại chúng.

– Bắt dân ta theo phong tục tập quán của người Hán, học chữ ác…

* Chính sách thâm hiểm nhất của chúng ta là muốn đồng hóa dân tộc ta.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status