Giải bài 1 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX.

Đề bài 1 Trang 66 SGK Lịch sử 6:

Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi ?

Lời giải câu 1 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 6:

Nước ta thời thuộc Đường có nhiều thay đổi:

– Nhà Đường chia lại đơn vị hành chính, đổi tên Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.

– Siết chặt bộ máy cai trị đến cấp huyện.

– Sửa sang các đường giao thông, xây thành, tăng quân, để nhanh chóng đàn áp những cuộc đấu tranh của nhân dân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status