Giải bài 1 Trang 63 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 1 Trang 63 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song.

Đề bài 1 Trang 63 SGK Toán Hình học lớp 11:

Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng.

a) Gọi O và O’ lần lượt là tâm của các hình bình hành ABCD và ABEF. Chứng minh rằng đường thẳng OO’ song song và các mặt phẳng (ADF) và (BCF)

b) Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABE. Chứng minh đường thẳng MN song song với mặt phẳng (CEF).

Lời giải câu 1 Trang 63 SGK Toán Hình học lớp 11:

Giai bai 1 Trang 63 SGK Toan Hinh hoc lop 11 - Loi giai

a) BFD có OO’ là đường trung bình nên OO’ // DF mà DF (ADF) nên OO” // (ADF)

ΔAEC có OO’ là đường trung bình nên OO’ // EC mà EC (BCE) nên OO’ // (BCE).

b) Ta thấy mp(CEF) chính là mp(CEFD). Gọi I là trung điểm của AB:

ΔABD có hai trung tuyến AO, DI cắt nhau tại trọng tâm M

ΔABE có hai trung tuyến BO’, EI cắt nhau tại trọng tâm N

Trong ΔIDE, ta có IM/ID = IN/IE = 1/3 => MN // DE mà ED ⊂ (CEFD)

nên MN // (CEFD) hay MN // (CEF).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status