Giải bài 1 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 62 SGK Lịch sử 6:

Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 6:

* Giai đoạn Lý Nam Đế lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

– Tháng 5 – 545, vua Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn theo hai đường thủy, bộ tiến xuống xâm lược Vạn Xuân.

– Trước thế mạnh của giặc, Lý Nam Đế phải lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), rồi lại rút về thành Gia Ninh (Việt Trì, Phú Thọ), sau đó là Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc).

– Trần Bá Tiên cho quân đánh úp hồ Điển Triệt, quân ta tan vỡ. Năm 548, Lý Nam Đế mất.

* Giai đoạn Triệu Quang Phục lãnh đạo chống quân xâm lược Lương:

– Triệu Quang Phục chọn vùng Dạ Trạch (Hưng Yên) làm căn cứ và thực hiện đánh du kích để chống quân xâm lược.

– Năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên phải bỏ về nước. Nghĩa quân đã chớp thời cơ, phản công, đánh tan quân Lương. Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status