Giải bài 1 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 28: Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Đề bài 1 Trang 62 SGK Lịch sử 5:

Để xây dựng nhà máy Hòa Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao?

Lời giải câu 1 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 5:

– Cán bộ và công nhân Việt Nam, Liên Xô đã phải lao động vất vả, ngày đêm có hơn 3 vạn người và hàng nghìn xe cơ giới hối hả làm việc trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn.

– Tuy nhiên, những cán bộ và công nhân làm việc ở đây đã vượt lên tất cả để cố gắng đến ngày hoàn thành nhà máy.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status