Giải bài 1 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước.

Đề bài 1 Trang 60 SGK Lịch sử 5:

Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta?

Lời giải câu 1 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 5:

– Ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.

– Thành phố Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố, vùng nông thôn trên đất nước Việt Nam tràn ngập cờ, hòa và biểu ngữ.

– Người dân khắp nơi phấn khởi cầm lá phiếu đi bầu cử.

– Cuối ngày 25/4/1976 cuộc bầu cử kết thúc tốt đẹp, cả nước có 98,8% tổng số cử tri đi bầu cử.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status