Giải bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 1: “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.

Đề bài 1 Trang 6 SGK Lịch sử 5:

Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua?

Lời giải câu 1 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 5:

Những băn khoăn, sũy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua là:

– Làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không sẽ phải chịu tội phản nghịch.

– Nhưng nếu tuân lệnh vua là phản bội lại ý chí của nhân dân vì nhân dân muốn tiếp tục chiến đấu.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status