Giải bài 1 Trang 59 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 1 Trang 59 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.

Đề bài 1 Trang 59 SGK Toán Hình học lớp 11:

Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q, R và S là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh AB, BC, CD và DA. Chứng minh rằng nếu bốn điểm P, Q, R và S đồng phẳng thì:

a) Ba đường thẳng PQ, SR và AC hoặc song song hoặc đồng quy.

b) Ba đường thẳng PS, RQ và BD hoặc song song hoặc đồng quy.

Lời giải câu 1 Trang 59 SGK Toán Hình học lớp 11:

a) Ta có:

PQ = (ABC) ∩ (PQRS)

RS = (PQRS) ∩ (ACD)

AC = (ABC) ∩ (ACD)

Vậy hoặc PQ,RS,AC đồng qui hoặc PQ // RS // AC)

b) Chứng minh tương tự câu a

 

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status