Giải bài 1 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 57 SGK Lịch sử 6:

Những nét mới về văn hóa nước ta trong các thế kỉ I – VI là gì?

Lời giải câu 1 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 6:

Trong các thế kỉ I – VI, văn hóa nước ta có những nét mới:

– Các trường dạy chữ Hán được mở tại các quận.

– Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo và những luật lệ, phong tục của người Hán được du nhập vào nước ta.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status