Giải bài 1 Trang 56 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 56 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.

Đề bài 1 Trang 56 SGK Sinh học 10:

Thế nào là năng lượng?

Lời giải câu 1 Trang 56 SGK Sinh học lớp 10:

Năng lượng là khả năng sinh công.

Tùy theo trạng thái có sẵn sàng sinh công hay không, người ta chia năng lượng thành hai loại:

– Động năng: dạng năng lượng sẵn sàng sinh ra công.

– Thế năng: loại năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status