Giải bài 1 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI).

Đề bài 1 Trang 54 SGK Lịch sử 6:

Trong các thế kỉ I – VI, chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta có gì thay đổi ?

Lời giải câu 1 Trang 54 SGK Lịch sử lớp 6:

Trong các thế kỉ I – VI, chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta có sự thay đổi:

– Nhà Ngô chia Châu Giao thành Quảng Châu (thuộc Trung Quốc) và Giao Châu (miền đất Âu Lạc cũ).

– Loại trừ người Việt khỏi bộ máy chính quyền, người Hán làm Huyện lệnh, trực tiếp cai quản cấp huyện.

– Tăng cường chính sách bóc lột tàn bạo bằng các loại thuế, lao dịch, đặc biệt là chế độ nộp cống rất nặng nề.

– Đưa nhiều người Hán sang ở, bắt dân ta phải theo pháp luật, phong tục tập quán của người Hán, học tiếng Hán.

– Kinh tế bị kìm hãm, bọn đô hộ độc quyền về sắt, ngoại thương.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status