Giải bài 1 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 1 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6, phần câu hỏi Ôn tập Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 1 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo :

a) độ dài ;

b) thế tích chất lỏng ;

c) lực ;

d) khối lượng.

Lời giải câu 1 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Tên các dụng cụ dùng dể:

a) Đo dộ dài là thước.

b) Đo thể tích chất lỏng là bình chia độ, chai, lọ, bình tràn hoặc ca có ghi sẵn dung tích.

c) Đo lực là lực kế.

d) Đo khối lượng là cân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status