Giải bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

Đề bài 1 Trang 52 SGK Lịch sử 6:

Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

Lời giải câu 1 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 6:

Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán:

– Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố. Quân ta ở Hợp Phố đã nhanh chóng chống trả rồi rút lui.

– Mã Viện chiếm được Hợp Phố, liền chia quân làm 2 đạo thủy, bộ tiến vào Giao Chỉ theo hai con đường khác nhau và hợp nhau tại Lãng Bạc.

– Tại Lãng Bạc, cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt.

– Quân ta lùi về giữ Cổ Loa và Mê Linh. Mã Viện truy đuổi ráo riết, quân ta phải rút về Cấm Khê (Ba Vì, Hà Nội). Tại đây, quân ta ra sức cản địch, giữ từng xóm làng, tấc đất.

– Tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng hy sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê. Sau đó, nhân dân ta vẫn tiếp tục kháng chiến đến tháng 11 năm 43.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status