Giải bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử.

Đề bài 1 Trang 5 SGK Lịch sử 6:

Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì?

Lời giải câu 1 Trang 5 SGK Lịch sử lớp 6:

Lịch sử là những gì xảy ra trong quá khứ. Lịch sử loài người mà chúng ta học là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status