Giải bài 1 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).

Đề bài 1 Trang 49 SGK Lịch sử 6:

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?

Lời giải câu 1 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 6:

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán nhiều thay đổi:

– Đất nước mất hoàn toàn độc lập, bị chia thành 6 quận, sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc.

– Nhân dân ta phải chịu ách đô hộ tàn bạo, với những chính sách bóc lột và chế độ cai trị thâm hiểm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status