Giải bài 1 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 22: Đường Trường Sơn.

Đề bài 1 Trang 49 SGK Lịch sử 5:

Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Lời giải câu 1 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 5:

Mục đích mở đường Trường Sơn là để chi viện lương thực, vũ khí, sức người… cho chiến trường miền Nam.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status