Giải bài 1 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.

Đề bài 1 Trang 46 SGK Lịch sử 5:

Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào?

Lời giải câu 1 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 5:

– Sau hiệp định Giơ – ne – vơ miền Bắc bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội làm hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam.

– Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại ở miền Bắc , làm nòng cốt cho ngành công nghiệp của nước ta.

– Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status