Giải bài 1 Trang 43 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 43 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 43  SGK Sinh học 10:

Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.

Lời giải câu 1 Trang 43 SGK Sinh học lớp 10:

+ Cấu trúc:

– Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật, có hai lớp màng bao bọc.

– Bên trong lục lạp chứa chất nền cùng với hệ thống các túi dẹt được gọi là tilacoit.

– Các tilacoit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là grana.

– Các grana trong lục lạp được nối với nhau bằng hệ thống màng.

– Trên màng của tilacoit chứa nhiều diệp lục và các enzim có chức năng quang hợp.

– Trong chất nền của lục lạp còn có cả ADN và ribôxôm.

+ Chức năng của lục lạp: là nơi chứa chất diệp lục có khả năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status