Giải bài 1 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 14: Nước Âu Lạc.

Đề bài 1 Trang 43 SGK Lịch sử 6:

Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu – Lạc Việt đã diễn ra như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 6:

Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu – Lạc Việt chống quân xâm lược Tần:

– Buổi đầu cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Tây Âu – Lạc Việt gặp nhiều khó khăn, quân thù hung bạo, người thủ lĩnh Tây Âu bị giết,… nhưng nhân dân không chịu đầu hàng mà trốn vào rừng, tiếp tục cuộc kháng chiến.

– Dưới sự lãnh đạo của Thục Phán, nhân dân Tây Âu – Lạc Việt đã kiên cường chiến đấu, đẩy quân Tần vào thế “đóng đinh ở đất vô dụng, tiến không được, thoái không xong”, năm 208 TCN thì giành được thắng lợi, nhà Tần phải hạ lệnh bãi binh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status