Giải bài 1 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 19: Nước nhà bị chia cắt.

Đề bài 1 Trang 43 SGK Lịch sử 5:

Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ?

Lời giải câu 1 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 5:

– Miền Bắc: được giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Miền Nam: Mĩ thay Pháp xâm lược miền Nam, lập chính quyền Ngô Đình Diệm, ra sức chống phá cách mạng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status