Giải bài 1 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954).

Đề bài 1 Trang 40 SGK Lịch sử 5:

Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945?

Lời giải câu 1 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 5:

– Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ “Ngàn cân treo sợi tóc”.

– Ba loại giặc đó là: “giặc ngoại xâm”, “giặc dốt”, “giặc đói”.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status