Giải bài 1 Trang 38 SGK toán lớp 5

Giải bài 1 Trang 38 SGK toán lớp 5, phần bài tập Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân.

Đề bài 1 Trang 38 SGK toán lớp 5:

Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng?

a) 2,35

b) 301,80

c) 1942,54

d) 0,032

Lời giải câu 1 Trang 38 SGK toán lớp 5:

Giai bai 1 Trang 38 SGK toan lop 5 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status