Giải bài 1 Trang 37 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 37 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 12: Nước Văn Lang.

Đề bài 1 Trang 37 SGK Lịch sử 6:

Những lí do ra đời Nhà nước thời Hùng Vương là gì?

Lời giải câu 1 Trang 37 SGK Lịch sử lớp 6:

Những lí do ra đời Nhà nước thời Hùng Vương:

– Hình thành những bộ lạc mới, gần gũi nhau về tiếng nói và phương thức hoạt động kinh tế. Sản xuất phát triển.

– Do nhu cầu sản xuất, chống lụt lội, bảo vệ mùa màng.

– Xã hội có sự phân chia giàu, nghèo.

– Mở rộng giao lưu và tự vệ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status