Giải bài 1 Trang 37 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 37 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới.

Đề bài 1 Trang 37 SGK Lịch sử 5:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Lời giải câu 1 Trang 37 SGK Lịch sử lớp 5:

Đại hội chỉ rõ rằng: để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status