Giải bài 1 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 11: Những chuyển biến về xã hội.

Đề bài 1 Trang 35 SGK Lịch sử 6:

Em hãy điểm lại các chuyển biến chính về mặt xã hội.

Lời giải câu 1 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 6:

Các biến chuyển chính về mặt xã hội:

– Sự phân công lao động được hình thành.

– Hình thành hàng loạt làng, bản (chiềng, chạ) và bộ lạc.

– Chế độ phụ hệ dần dần thay thế chế độ mẫu hệ.

– Bắt đầu có sự phân hóa giàu – nghèo.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status