Giải bài 1 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 15: Chiến thằng Biên giới Thu – Đông 1950.

Đề bài 1 Trang 35 SGK Lịch sử 5:

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông nhằm mục đích gì?

Lời giải câu 1 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 5:

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông nhằm:

– Giải phóng một phần biên giới

– Củng cố và mở rộng căn cứ Việt Bắc

– Khai thông đường liên lạc quốc tế

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status