Giải bài 1 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”.

Đề bài 1 Trang 32 SGK Lịch sử 5:

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Lời giải câu 1 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5:

Âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status