Giải bài 1 Trang 30 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 30 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 13: Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước.

Đề bài 1 Trang 30 SGK Lịch sử 5:

Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp?

Lời giải câu 1 Trang 30 SGK Lịch sử lớp 5:

– Sau khi đánh chiếm Sài Gòn, thực dân Pháp mở rộng xâm lược Nam Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Hà Nội.

– Ngày 18 – 12 – 1946, Pháp gửi tối hậu thư đe doạ, đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.

– Nếu ta không chấp nhận thì chúng sẽ nổ súng tấn công; bắt đầu từ ngày 20 – 12 – 1946, quân đội Pháp sẽ đảm nhiệm việc trị an ở Hà Nội.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status