Giải bài 1 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta.

Đề bài 1 Trang 29 SGK Lịch sử 6:

Những điểm mới trong đời sống vật chất và xã hội của người nguyên thủy thời Hòa Bình – Bắc Sơn – Hạ Long là gì?

Lời giải câu 1 Trang 29 SGK Lịch sử lớp 6:

– Họ biết chế tạo công cụ, làm các loại rìu ngắn, rìu có vai, bôn, chày bằng nhiều loại đá khác nhau.

– Biết làm công cụ và đồ dùng bằng tre, gỗ, xương, sừng và biết làm đồ gốm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status