Giải bài 1 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo.

Đề bài 1 Trang 27 SGK Lịch sử 5:

Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám?

Lời giải câu 1 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 5:

– Ngay sau cách mạng, các nước đế quốc cấu kết thế lực phản động bao vây chống phá chính quyền non trẻ.

– Lũ lụt, hạn hán tàn phá nông nghiệp.

– Nạn đói cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu đồng bào.

– Hơn 90% đồng bào mù chữ. Tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status