Giải bài 1 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta.

Đề bài 1 Trang 25 SGK Lịch sử 6:

Em hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta theo mẫu: thời gian, địa điểm chính, công cụ.

Lời giải câu 1 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 6:

Các giai đoạn Thời gian xuất hiện Địa điểm tìm thấy Công cụ chủ yếu
Người tối cổ 40 – 30 vạn năm Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai) Công cụ đá ghè đẽo thô sơ.
Người tinh khôn 3 – 2 vạn năm Mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ), Lai Châu, Sơn La, Bắc giang, Thanh Hóa, Nghệ An Công cụ đá: những chiếc rìu bằng hòn cuội, ghè đẽo thô sơ có hình thù rõ ràng.
Người tinh khôn phát triển 12000 – 4000 năm Hòa Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An), Hạ Long (Quảng Ninh), Công cụ đá, họ đã biết mài ở lưỡi cho sắc, rìu sắt, rìu ngắn, rìu có vai, công cụ bằng xương, bằng sừng, đồ gốm, lưỡi cuốc đá.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status