Giải bài 1 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945).

Đề bài 1 Trang 23 SGK Lịch sử 5:

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích gì?

Lời giải câu 1 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5:

Nhân dân ta đấu tranh với mục đích bảo vệ độc lập, tự do, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status