Giải bài 1 Trang 22 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 22 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày.

Đề bài 1 Trang 22 SGK Sinh học 7:

Trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ?

Lời giải câu 1 Trang 22 SGK Sinh học lớp 7:

Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các hồ tù hay hồ nước lặng,đôi khi chúng nổi lẫn vào lớp váng trên các mặt ao hồ.

Trùng biến hình là cơ thể đơn bào, di chuyển bằng chân giả do sự chuyển động của chất nguyên sinh tạo thành.

Trùng biến hình bắt mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ, …). Trùng bắt và tiêu hóa mồi như sau:

– Khi 1 chân giả chạm vào mồi, chân giả thứ 2 sẽ ngay lập tức hình thành vây lấy mồi.

– 2 chân giả bao lấy mồi, nuốt mồi vào sau trong chất nguyên sinh.

– Hình thành không bào tiêu hóa bao lấy mồi và tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status