Giải bài 1 Trang 22 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 22 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 4: Cacbohiđrat và lipit.

Đề bài 1 Trang 22 SGK Sinh học 10:

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

a) Đường đơn

b) Đường đội

c) Tinh bột

d) Cacbohiđrat

e) Đường đa.

Lời giải câu 1 Trang 22 SGK Sinh học lớp 10:

Cacbohidrat là thuật ngữ bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại.

Đáp án D

 

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status