Giải bài 1 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 7: Ôn tập.

Đề bài 1 Trang 21 SGK Lịch sử 6:

Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?

Lời giải câu 1 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 6:

Dấu vết của Người tối cổ được phát hiện ở 3 địa điểm: Đông Phi, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a), gần Bắc Kinh (Trung Quốc) vào khoảng thời gian từ 3 – 4 triệu năm trước đây.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status