Giải bài 1 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 9: Cách mạng mùa thu.

Đề bài 1 Trang 21 SGK Lịch sử 5:

Tại sao ngày 19 – 8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?

Lời giải câu 1 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 5:

– Ngày19 – 8 – 1945, hàng chục vạn nhân dân nội thành, ngoại thành và các tỉnh lân cận xuống đường biểu dương lực lượng.

– Trước sức mạnh của đông đảo quần chúng, lính Bảo an ở Phủ Khâm sai đã phải hạ vũ khí đầu hàng cách mạng. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.

– Tiếp những ngày sau đó cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.

– Từ đó ngày 19 – 8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status