Giải bài 1 Trang 196 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 196 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 196 SGK Sinh học 9:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1.

Bảng 66.1. Các cơ chế của hiện tượng di truyền

Giai bai 1 Trang 196 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 196 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 66.1. Các cơ chế của hiện tượng di truyền

Giai bai 1 Trang 196 SGK Sinh hoc lop 9 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status